Waarom steunt Triodos Onzin als Homeopathie?

Open brief aan Triodos Bank:

Geachte meneer, mevrouw,

Vandaag heb ik na een degelijke afweging besloten om bij u een rekening te openen. De doelstelling van uw bank om een duurzaam alternatief te bieden voor de puur op monetair gewin gerichte concurrentie past goed bij mijn doelstellingen. Echter, nadat ik de aanvraag had gedaan las ik met groot ongenoegen een artikel uit 2010 over de uitreiking van de Kackadorisprijs 2010 (kwakzalversprijs) aan uw organisatie.

Uw bank reageerde toen met “We realiseren ons dat er in de samenleving verschillende visies zijn op de gezondheidszorg, en dat mogelijk niet iedereen zich zal kunnen vinden in de opvattingen van de ander.”
Echter, het woord gezondheidszorg zou in deze zin ook vervangen kunnen worden door klimaatverandering, roken of financiering van wapenfabrieken. En over die laatste drie waren we het nou net eens! Er is inderdaad altijd wel een mening te vinden over wetenschappelijke resultaten, maar wat niet werkt, werkt niet. En van homeopathie is vorig jaar nog eens in een grote meta studie aangetoond dat het niet werkt . Iets financieren wat niet werkt is kwalijk, omdat met hetzelfde geld ook een positief resultaat bereikt had kunnen worden.

U bent hiervoor in 2010 op de vingers getikt door een organisatie van wetenschappers. We zijn nu vijf jaar verder, wat heeft u aan uw beleid veranderd? Ik zie dat u nog steeds een homeopathisch bedrijf als Weleda steunt. Waarom? Kunt u aan uw financiering niet bijvoorbeeld de voorwaarde verbinden dat de mensen die het bedrijf runnen een medische of gezondheidswetenschappelijke opleiding doen, zodat ze beter kunnen beoordelen wat wel en wat niet werkt?

Natuurlijk, het is erg moeilijk om te kiezen welke methoden effectief zijn en welke niet, maar u kunt zich niet blijven verschuilen achter de officiële lijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mensen als ik worden immers klant bij u, omdat u (bijvoorbeeld op het gebied van milieu) een voortrekkersrol durft te vervullen en duurzame keuzes durft te maken. Duurzaam betekent vaak de beste keuze maken op basis van de beschikbare gegevens. En die gegevens laten zien dat uw keuze voor sommige projecten niet te verantwoorden is. Politieke organen zijn te langzaam om die keuzes te maken, daarom richten we ons als maatschappij tot u. Duurzaam betekent ook regelmatig op basis van gegevens je beeld van de wereld bijstellen. De huidige gegevens laten zien dat het beeld dat organisaties als Weleda van de wereld hebben niet helemaal klopt. Een stof verdunnen tot er alleen water overblijft is niet te verantwoorden.

Hoe kan het dat een bank, die haar beleid blijkbaar baseert op degelijke wetenschap en feiten als het gaat om milieu, daar waar het gaat om het redden van mensenlevens ineens andere standaarden hanteert? Ik begrijp heel goed dat het mooi klinkt om mensen met “natuurlijke middelen” te helen en ja, in de medische industrie gebeuren vast ook hele nare dingen, maar het verleden heeft laten zien wat er gebeurt als je kwakzalvers hun gang laat gaan: mensen geven hun hele hebben en houden op voor een sprankje hoop en overlijden toch.

Ze bestaan: mensen die zonder geweten of zonder kennis iets proberen te verkopen. We noemen die mensen soms oliemagnaten, soms advocaten en soms  kwakzalvers. Uw taak is het om die mensen niet het geld in handen te geven om hun kwade daden te verrichten. En net als wij allemaal om moeten schakelen en spaarlampen moeten gebruiken, minder vlees moeten eten en een zuinige auto moeten rijden, vraag ik u om ook kritisch naar uw antroposofische basis te kijken en misschien uw geloof in de homeopathie te vervangen door wetenschappelijke kennis. Ook al is het moeilijk om dat te doen. Op lange termijn hebben we helaas niets anders. Volgens mij zijn we het daarover eens.

Met vriendelijke groet,

Titus Nachbauer

Share/Bookmark