NEDERLANDS

de Groeibelegger (Dieren)
Taak: Advies over beveiliging met behulp van SSL

Fenomedia Digitale Bedrijfsprofilering (Arnhem)
Taken: Opzetten en uitvoeren van cursussen, beheren van PC-leslokaal

Volksuniversiteit Arnhem 
Taken: Opzetten en uitvoeren van cursussen voor beginners en gevorderden

Centrum Bedrijfs Trainingen (Arnhem) 
Taken: Opzetten en uitvoeren van cursus Webprotocollen en -formaten voor applicatie- en systeembeheerders (TCP/IP, HTTP, SMTP, HTML, XML, MIME, PKI, etc.)

Enter The Dragon Kickboxgala (Arnhem) 
Taken: Videoregistratie en productie van DVD

Gert de Graaff (Amsterdam) 
Taken: Advies en onderhoud voor computersystemen

Humanistische Omroep (Hilversum) 
Taken: Camera-assistentie voor John Appel bij de productie De Dokwerker

Appel & Honigmann (Amsterdam) 
Taken: Technische assistentie voor Heddy Honigmann op de set bij Emoticons

Gödel (Amsterdam) 
Taken: Regie-assistent voor Igor Kramer, Casting

Remark Promotional Arts (Amsterdam) 
Taken: Juridisch Advies, Algemene Voorwaarden

Netwerk Scenarioschrijvers (Amsterdam)
Taken: Regie en productie van korte film voor prijsuitreiking bij Nederlands Film Festival

SP (Utrecht)
Taken: Regie en productie van webvideo voor verkiezingen provinciale staten

Moedt Ontwerp (Arnhem) 
Taken: Videonabewerking en DVD-authoring

HPC Concept (Arnhem) 
Taken: Fotogallery programmeren in PHP/Javascript

Capgemini (Utrecht) 
Taken: Productie en regie van animaties voor het IST project MIDAS

Theatergroep Kwatta (Nijmegen) 
Taken: Productie en Authoring van DVD ter promotie van voorstelling de Rode Prinses

SRM (Amsterdam)
Taken: Productie en regie van webvideo

Tirza Productions / Fu Works (Amsterdam)
Taken: Samenstelling, interview en montage-supervisie voor “The Making of Tirza”

Shosho / Strangelove (Amsterdam)
Taken: Interviewer en adviseur bij twee opdrachtfilms voor grote organisatie met meerdere honderd kinderdagverblijven

English

de Groeibelegger (Dieren)
Task: Advice about SSL security solution

Fenomedia Digitale Bedrijfsprofilering (Arnhem)
Tasks: Writing course books and teaching computer courses,
administering PC’s

Volksuniversiteit Arnhem
Tasks: Creating and teaching courses at several levels

Centrum Bedrijfs Trainingen (Arnhem)
Tasks: Teaching course in Webprotocolls and -formats to application and system administrators (TCP/IP, HTTP, SMTP, HTML, XML, MIME, PKI, etc.)

Enter The Dragon Kickboxgala (Arnhem)
Tasks: Video registration and DVD authoring

Gert de Graaff (Amsterdam)
Tasks: Consultancy for editing computers, WordPress Services and Webdesign

Humanistische Omroep (Hilversum)
Tasks: Assistant camera to John Appel filming De Dokwerker

Appel & Honigmann (Amsterdam)
Tasks: Technical assistant director to Heddy Honigmann making Emoticons

Gödel (Amsterdam)
Tasks: Assistant director to Igor Kramer, Casting

Remark Promotional Arts (Amsterdam)
Task: Legal advice

Netwerk Scenarioschrijvers (Amsterdam)
Tasks: Directing and producing short film for award ceremony at the Dutch Film Festival

SP (Utrecht)
Tasks: Directing and producing campaign webvideo for state elections

Moedt Ontwerp (Arnhem)
Tasks: DVD authoring and After Effects processing of company film for Livingston

HPC Concept (Arnhem)
Tasks: Fotogallery programming in PHP/Javascript

Capgemini (Utrecht)
Tasks: Directing and producing animations for the IST project MIDAS

Theatergroep Kwatta (Nijmegen)
Tasks: Producing and Authoring of DVD for the Play De Rode Prinses

SRM (Amsterdam)
Tasks: Directing and producing webvideo for marketing courses

Tirza Productions / Fu Works (Amsterdam)
Tasks: Composition, interview and editing-supervision for  “The Making of Tirza”

Shosho / Strangelove (Amsterdam)
Tasks: Interviewer en adviser for two corporate films for a large company owning several hundred child daycare centers

Deutsch

de Groeibelegger (Dieren)
Aufgabe: Beratung zu Sicherheitslösung mit SSL

Fenomedia Digitale Bedrijfsprofilering (Arnhem)
Aufgaben: Erstellen und leiten von Computerkursen, PCs administrieren

Volksuniversiteit Arnhem
Aufgaben: Erstellen und leiten von Kursen auf verschiedenen Niveaus

Centrum Bedrijfs Trainingen (Arnhem)
Aufgaben: Erstellen und leiten eines Kurses in Webprotokollen und -formaten für Applikationsasdminstratoren (TCP/IP, HTTP, SMTP, HTML, XML, MIME, PKI, usw.)

Enter The Dragon Kickboxgala (Arnhem)
Aufgaben: Videoaufnahme DVD-authoring

Gert de Graaff (Amsterdam)
Aufgaben: Beratung für Bildbearbeitungs-workstations, WordPress Services und Webdesign

Humanistische Omroep (Hilversum)
Aufgaben: Kameraassistent für John Appel bei De Dokwerker

Appel & Honigmann (Amsterdam)
Aufgaben: Technischer Assistent für Heddy Honigmann bei Emoticons

Gödel (Amsterdam)
Aufgaben: Regieassistent für Igor Kramer, Casting

Remark Promotional Arts (Amsterdam)
Aufgabe: Rechtsberatung

Netwerk Scenarioschrijvers (Amsterdam)
Aufgaben: Regie und Produktion eines Kurzfilms für Preisausreichung beim Niederländischen Filmfestival

SP (Utrecht)
Aufgaben: Regie und Produktion eines Werbefilms zur Landeswahl

Moedt Ontwerp (Arnhem)
Aufgaben: DVD-authoring und After Effects Nachbearbeitung eines Industriefilms für Livingston

HPC Concept (Arnhem)
Aufgaben: Fotogallery programmieren in PHP/Javascript

Capgemini (Utrecht)
Aufgaben: Regie und Produktion von Animationen für das IST project MIDAS

Theatergroep Kwatta (Nijmegen)
Aufgaben: Produktion und Authoring einer DVD für das Theaterstück De Rode Prinses

SRM (Amsterdam)
Aufgaben: Regie und Produktion von Webvideos für Marketingkurse

Tirza Productions / Fu Works (Amsterdam)
Aufgaben: Zusammenstellung, Interview und Montage-begleitung für “The Making of Tirza”

Shosho / Strangelove (Amsterdam)
Aufgaben: Interviewer und Berater bei zwei Auftragsfilmen für ein großes Unternehmen mit mehreren hundert Kindertagesstätten

Share/Bookmark